Member Information

Back to list

 • 张帅 (Zhang Shuai)

 • Bachelor

 • Doctoral

 • None

 • zhangshuai@ict.ac.cn
   • Data Management: The Spirit to Pursuit Peak Performance on Many-Core Processor

   • by Yongbin Zhou, Junchao Zhang, Shuai Zhang, Nan Yuan, Fan Dongrui
   • ISPA-09,   2009.8,   pp.559-564