Member Information

Back to list

 • 徐卫志 (Xu Dongjun)

 • Bachelor

 • Doctoral

 • None

 • xuweizhi@ict.ac.cn
   • Accelerating Sparse Matrix Vector Multiplication on Many-core GPUs

   • by Weizhi Xu, Zhiyong Liu, Dongrui Fan, Shuai Jiao, Xiaochun Ye, Fenglong Song, and Chenggang Yan
   • International Conference on Computer and Information Technology,   2012,